Kastrater

GIC DK Thomanis Letty - n 09 23

Letty er født den 1. februar 2014

Far: Toonscat's Jumanji

Mor: Thomanis Aaliyah

GIC DK Thomanis Lux the Lady of Luminosity - ns 09 22

Lux er født den 30. august 2014

Far: (N)Skaujenta's Einunn

Mor: Thomanis Aura Dione

GIC DK Thomanis Cherry Garcia - ns 09 22

Cherry er født den 15. juni 2010

Far: IC S*Fridalas Pimento

Mor: IP S*Fridalas Qalla

IC DK Rebi Cats Max Line Speed - d 09 23

Max er født den 24. april 2010

Far: JW S*Gunsmokes Thunderstruck

Mor: Rockstar Blue Tanis*CH

CH DK Rebicats Michael Mcdonald - n 22

Michael er født den 11. november 2006.

Far: EC Hass' Pongo

Mor: Librian's Joaen Baez

CH DK Rebicats Alta - n 09 23

Alta er født den 25. maj 2008

Far: IC NO*Fodnaheia's Kamado

Mor: DK Wegiewood's Estrid

Copyright © All Rights Reserved Annie Dahl